Fall foliage near Montpelier Vermont.

Templeton-Farm-14